Franchise

Μέσα στην κρίση , είμαστε η λύση και στο franchise !!!!!!!!!

 

Το franchising είναι μία μέθοδος οργάνωσης ενός δικτύου, που παρέχει   το δικαίωμα στον δικαιοδόχο  να χρησιμοποιήσει την εμπορική επωνυμία, τα προϊόντα   , υπηρεσίες και την τεχνογνωσία, όπως επίσης και όλα εκείνα τα εφόδια με τα οποία θα μπορέσει να οργανώσει και να λειτουργήσει την επιχείρηση με επιτυχία.
 


Σε αντάλλαγμα, ο δικαιοδόχος καταβάλει στον δικαιοπάροχο   μόνο μια αρχική αμοιβή και τίποτα άλλο  χωρίς καμία συμμετοχή με ποσοστά επί του  τζίρου των καταστημάτων (κάτι το οποίο συνήθως γίνεται σε άλλες αλυσίδες καταστημάτων )
Το κάθε κατάστημα ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ  είναι μια ξεχωριστή αυτοτελής και ανεξάρτητη επιχείρηση  που συνδέεται με τη δικαιοπάροχο εταιρεία  με τη σύμβαση δικαιόχρησης (συμβόλαιοFranchising).

Το συμβόλαιο franchise συνήθως είναι αορίστου χρόνου ή μπορεί να είναι και ορισμένου χρόνου   με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον αυτό είναι επιθυμία και των δύο πλευρών, χωρίς επιπλέον χρεώσεις , επίσης δύναται  να λήξει οποιαδήποτε στιγμή  με μια έγγραφη καταγγελία . Μέσα στο συμβόλαιο αναγράφονται αναλυτικά οι όροι  λειτουργίας των καταστημάτων  κάνοντας χρήση του σήματος,των προϊόντων ,  της τεχνογνωσίας, της τεχνικής και της λειτουργικής υποστήριξης της δικαιοπάροχου εταιρείας. Ενδεικτικά  οι παροχές του Δικαιοπάροχου  προς τον δικαιοδόχο:

·         Δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και του  εμπορικού σήματος , μέσα στα πλαίσια που καθορίζει η σύμβαση franchise.

·         Aποκλειστικότητα καταστήματος εντός ορίου κάθε Δήμου(εκτός από τον Δήμο Αθηναίων ). 

·         Αρχική εκπαίδευση του προσωπικού σε όλους τους τομείς και τις προσφερόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της δικαιοπάροχου εταιρείας.

·         Συνεχής ενημέρωση για μεθόδους και νέα προϊόντα.

·         Προβολή από επιλεγμένα Μ.Μ.Ε.

·         Παροχή διαφημιστικού υλικού (π.χ. μακέτες  διαφημιστικής προβολής) στον franchisee για τοπική προβολή του.

·         Αποκλειστική προμήθεια των εμπορευμάτων του καταστήματος . 

·           Τεχνογνωσία (Συμβουλευτική) σε θέματα διοικητικά - εμπορικά  - οικονομικής διαχείρισης - μηχανογράφησης.
 Ενδεικτικά οι υποχρεώσεις του δικαιοδόχου προς τον δικαιοπάροχο

Ο ιδανικός συνεργάτης δεν χρειάζεται να έχει εμπειρία από παρόμοιο κατάστημα.
Ωστόσο θα πρέπει να: 
    έχει όρεξη για δουλειά.

    έχει ιδιόκτητο ή μισθωμένο κατάστημα  το οποίο θα διαμορφώθει σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα που θα του υποδίξει  ο δικαιοπάροχος .

    διαθέτει αρχικό κεφάλαιο ύψους   από 35.000 έως 50.000 ευρώ  ανάλογα με το μέγεθος του καταστήματος που θα επιλέξει.
    εφαρμόζουν πιστά τις διαδικασίες, τις προδιαγραφές  και την εμπορική  φιλοσοφία της δικαιοπάροχου εταιρείας,
    διατηρούν το ίδιο επίπεδο οργάνωσης και ροής της εργασίας με αυτό της δικαιοπάροχου εταιρείας,
    επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση του Οικονομικού Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένου ελεγκτή της δικαιοπάροχου εταιρείας, στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας τους,
    εφαρμόζουν υψηλά κριτήρια στην επιλογή του προσωπικού τους,
    χρησιμοποιούν πάντοτε τα απαιτούμενα και καθοριζόμενα   από τον διακαιοπάροχο  προϊόντα και εξοπλισμό,
 

Το κατάστημα 

Η επιλογή του χώρου που θα δημιουργηθεί κατάστημα ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ  είναι πολύ σημαντική , ανάλογα με τις  ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ,για αυτό η επιλογή του καταστήματος κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να γίνει  με την συγκατάθεση   και των δύο πλευρών .
 
Οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο χώρος του καταστήματος είναι: 
    Συνολική επιφάνεια  από 25  έως 60 τ.μ. σε «εμπορικό» σημείο.
    Είσοδος αποκλειστικά  από το ισόγειο. 
    Διαμόρφωση του καταστήματος (εξωτερική εμφάνιση, είσοδος, χρώματα, έπιπλα, κλιματισμός, δάπεδο, οροφή, φωτισμός κ.λπ.) σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα του Ομίλου ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

 

 

 

 

Εάν τηρηθούν όλα τα ανωτέρω ,είμαστε σε θέση να σας εγγυηθούμε την υψηλή και διασφαλισμένη κερδοφορία της επιχείρησης σας !!!!!!!!!!!!