Πρoγραμμα εκπομπων

 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
       
  ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
9:00 – 10:00      
       
10:00 - 11:00      
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ  ΚΟΣΜΟΣ  ITV ITV
11:00 - 12:00      
  ITV ITV

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ-  ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

MESOGEIOS MESOGEIOS
 
 

 

 
 
12:00 - 13:00   KOSMOS (12:30 - 14:30) KOSMOS (12:30 - 14:30 )
ΙΤV (12:00 - 13:30 ) ITV ITV
  MESOGEIOS MESOGEIOS
     
     
     
   
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (12:45-14:45)  
     
13:00 - 14:00 KOSMOS ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ( 13:30 – 14:30) KOSMOS (12:30 - 14:30)
ITV (12:00 – 13:30) KOSMOS (12:30 - 14:30)  
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (12:45-14:45)    
  ΔΙΟΝ  13:00- 15:00 ΔΙΟΝ  13:00- 15:00
   
     
14:00 - 15:00 ΔΙΟΝ  KOSMOS (12:30 - 14:30) KOSMOS (12:30 - 14:30)
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΝ  13:00- 15:00 ΔΙΟΝ  13:00- 15:00
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (12:45-14:45)    
     
15:00 - 16:00 ΚΟΝΤΡΑ CHANNEL – ΤΡΙΤΗ  ITV KONTRA CHANNEL
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΜΠΤΗ    ITV
     
16:00 - 17:00

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (15:40 - 17:40)

   
ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΚΟΣΜΟΣ    
     
     
     
 
17:00 - 18:00

ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (15:40 - 17:40 )

   
     
ΚΟΝΤΡΑ – ΔΕΥΤΕΡΑ     

 

ΔΙΟΝ  

   
     
18:00 - 19:00